Zima ve 3. třídě

Zimní období bylo doslova našlapané akcemi a událostmi. Na konci listopadu jsme vystoupili na akci Předvánoční Košinka s písničkou Grónská zem. V pondělí 5.12. přišel do naší třídy Mikuláš s čerty a anděly a Adélku K. málem čerti odnesli! Ale nakonec nám ji vrátili zpět 🙂. Pár dnů nato probíhala soutěž ve šplhu, v níž se ve dvou kategoriích umístili na bednách vítězů hned tři žáci z naší třídy, a také týmová soutěž v Magicballu.

Během vánočního programu, který pro nás připravila Lipka, jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací o zimní přírodě a také si každý z nás upekl vlastní vánočku. V předvánočním čase jsme vyrazili do centra města na vánoční trhy, kde jsme nakoupili dobroty a také nějaké dárečky. Spolu s ostatními třídami prvního stupně jsme se sešli ve vestibulu školy a zazpívali si vánoční písně a koledy. Tělocvična se proměnila v kouzelnické šapitó a pan kouzelník nás pobavil svými kouzly a triky. Do svého představení zapojil několik dětí i dospělých, byla to velká legrace. Než jsme se rozešli ke svým rodinám na vánoční svátky, rozdali jsme si na vánoční besídce dárečky a uspořádali si pořádnou hostinu. V polovině února jsme oslavili Masopust, ten byl společným tématem projektového učení v celé naší škole. Většina dětí z naší třídy přišla v tradičních kostýmech, celý den byl koncipován jako týmová hra, plnili jsme úkoly jazykové, matematické i logické, na papíře, na tabuli i na mobilech. A při tom všem se na naši práci dívali návštěvníci Dne otevřených dveří, například se přišlo do třídy podívat několik maminek našich žáků. Masopustem jsme se definitivně rozloučili se zimou a už se těšíme, co nás čeká na jaře.

63 queries in 0,874 seconds. From 44.212.99.208 --ID--: