Zamykání školní zahrady

Padá listí zlaté rudé
je ho plná zahrada.

A co potom padat bude,
až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.

Co ho bude všude, všude jen to slunko bude rudé.

Dne 20. 11. 2019 se ve školní družině konala akce „Zamykání školní zahrady“. Žáci si vyrobili čelenky z listí, naučili se básničku a uklízeli zahradu před zimou. Klíčem zahradu uzamčeli.

73 queries in 0,315 seconds. From 95.82.135.134 --ID--: