Výtvarná soutěž „Závislostní chování“

Naše žákyně 8.A  Sandra Mikulová, se umístila na 1.místě ve výtvarné soutěži s názvem “Závislostní chování“, kterou vyhlásila městská část Brno- Královo pod záštitou paní starostky Ing. Karin Karasové.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na konferenci u příležitosti 25. výročí centra prevence, kde kromě paní starostky Ing. Karin Karasové byl hostem člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Jan Bartošek. Nakonec Sandru čekala sladká odměna v cukrárně.

66 queries in 0,951 seconds. From 35.174.62.162 --ID--: