Vánoční turnaj v metané – výsledky

Základní škola, Brno, Košinova 22 p. o. pořádala ve spolupráci s ÚMČ Brno – Královo Pole vánoční turnaj v metané. Zde jsou výsledky.

DÍVKY  6. – 9. ROČNÍK

1. Přibilíková Daniela 6. B
2. Jochmannová Hana 9. B
3. Hrnčířová Natálie 6. A

CHLAPCI  6. – 9. ROČNÍK

1. Hora Vojtěch 9. B
2. Čiula Jan 6. B
3. Drtil Adam 6. A
63 queries in 1,160 seconds. From 44.200.194.255 --ID--: