Speciální olympiáda – Soutěž družstev

V pátek 10. května se uskuteční již 15. ročník Speciální olympiády pro žáky s diagnostikovanými specifickými vývojovými poruchami učení v ZŠ Bosonožská. Výsledky budou zveřejněny v červnovém zpravodaji.

73 queries in 0,846 seconds. From 3.235.78.122 --ID--: