Soutěž Mladý záchranář

🚨 Dne 24. června 2024 v Kotlůvku pod ulicí Mojžíšovou pořádala naše škola ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Brno – Královo Pole 🚒 závod všestrannosti, který vhodně doplnil výuku tématu ochrany člověka za mimořádných situací. 🔥🌪⛈

Soutěže se zúčastnila pětičlenná družstva žáků 5. až 9. tříd naší školy, která v průběhu tratě dlouhé 1000 m plnila na jednotlivých stanovištích disciplíny jako hod záchranným kruhem, šplh po laně, uzlování, topografie 🧭, zdravověda ⛑ a požární ochrana – použití hasebních prostředků, hod granátem a střelba ze vzduchovky. Nechyběl ani odborný test obsahující 50 otázek s tematikou dopravní výchovy, požární ochrany, první pomoci, ochrany obyvatelstva a všeobecné znalosti pro řešení mimořádných událostí. 💪🤯🤓

Všechny zúčastněné žáky a žákyně chválíme za jejich bojovnost, nadšení a vytrvalost, kterou v soutěži Mladý záchranář projevili a vítězům samozřejmě gratulujeme! 😊

65 queries in 1,139 seconds. From 44.200.194.255 --ID--: