Soutěž IT-SLOT

Na naší škole probíhá od 11. do 16. 11. soutěž IT-SLOT.

Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

Vítěz finále získá odměny ve formě hodnotných výrobků z oblasti ICT jak pro sebe, tak i pro školu, kterou reprezentuje!

63 queries in 1,069 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: