Snídáme zdravě

Na konci 1. pololetí se žáci 3., 5. a 7. ročníku odměnili zdravou snídaní, kterou si sami připravili. 🍐🍓🥰 Nabídka byla toust s máslem, vaječinou a zeleninou, dále ovesná kaše s ovocem a zázvorový čaj. 🫑🍏Dětem se akce líbila a doufám, že se i něco nového naučily a doma si podobnou snídani připraví nejen pro sebe, ale i své blízké. 😍

66 queries in 1,256 seconds. From 3.236.145.153 --ID--: