Školní kolo recitační soutěže

Zájemci se mohou přihlásit u p. učitele Smejkala a pí. učitelky Skálové.

Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do městského kola v CVČ Labyrint, které se bude konat začátkem března.

70 queries in 0,269 seconds. From 3.229.117.149 --ID--: