ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ v šesté třídě

V dnešním světě technické kultury žáci šesté třídy nahlédli ve výtvarné výchově do světa řemesel našich předků, do zmizelého světa kolomazníků, kovářů, skalníků, mědíkovců, sladovníků, tiskařů, přadlen, tkadlen, milířů a mnoho dalších.

Žáci se tak seznámili, jak vlastně řemesla, ta zapomenutá, i ta, která žijí i dnes, vznikala. Seznámili se tak s tvořivou prací lidí mnoha generací, a hlavně s tradicí, kterou teď najdeme už jenom v galeriích nebo muzeích.

63 queries in 1,058 seconds. From 44.200.194.255 --ID--: