Příběhy našich sousedů

Ve středu 13. března 2024 proběhla v prostorách Co.Labs v ulici Kounicova slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů pro Brno. 👩‍🦰👨‍🦰 Do projektu se z naší školy zapojili žáci 9. A, a to konkrétně Sára Bednaříková, Lucie Čermáková, Adéla Čiulová, Vít Staňa a Adam Večeřa, kteří zpracovali životní příběh pamětnice Dagmar Čermákové.

👉 Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno/brno-xviii-2023-2024/cermakova-dagmar/

66 queries in 0,866 seconds. From 35.174.62.162 --ID--: