Pokyny k nástupu do školy pro žáky 9. ročníku

Od 11. 5. je povolen návrat žáků 9. tříd do školy. Na naší škole bude výuka probíhat za těchto podmínek:

 • Žáci budou mít výuku 2 krát týdně – v úterý a ve čtvrtek (český jazyk) směřovanou k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Výuka bude probíhat od 9 hod do 10.30 hod.
 • Všichni žáci musí odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti (viz. příloha).
 • Žáky si vyzvedne v 8.55 hod před školou vyučující. Před budovou školy musí žáci dodržovat rozestupy.
 • Každý žák je povinen donést si 2 roušky, sáček na roušku, přezůvky.
 • Přezouvat se žáci budou ve vestibulu školy. Přezůvky si budou nosit domů.
 • Docházka se bude evidovat.
 • Ve třídě budou žáci sedět po jednom v lavici ve 2m rozestupech. Ve třídě rouška být nemusí.
 • Nebude dovoleno se samostatně se pohybovat po škole.
 • V prostorách školy musí být rouška nasazena (chodba, toaleta, schody).
 • Ve třídě, u vchodu, na toaletách bude dezinfekce.

Pokyny vycházejí z nařízení MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

60 queries in 1,115 seconds. From 44.200.194.255 --ID--: