Páťáci z Košinky dobyli Pernštejn

Jednoho krásného zářijového dne jsme se s pátou třídou ZŠ Košinova vydali vlakem do městečka Nedvědice, odkud nás naučná stezka podél říčky Nedvědičky dovedla na jeden z nejkrásnějších hradů v České republice – Pernštejn, jehož počátky sahají do 13. století.

Obdivovali jsme tento mimořádně zachovalý, prakticky nedobytný středověký hrad, jeho původní goticko-renesanční vzhled, atraktivní interiéry, vyhlídkovou věž, hradní knihovnu, kapli, ale i hladomornu.

Kdo byl pozorný, dozvěděl se mnohé nejen o historii, ale také o pověstech, které se k tomuto místu vztahují, jako například O pomstě medvědice, které uhlíř odnesl medvíďata, či o strážci hradu – Pernštejnském tisu, Bílé paní nebo O marnivé komorné Elišce.

Pernštejn, to ale také krásná příroda kolem, četné vyhlídky na hrad i z hradu. Není divu, že zde bylo zfilmováno mnoho pohádek.

A to vše okouzlilo i nás. Perlu Moravy, jak je Pernštejn právem nazýván, jsme opouštěli jen velmi neradi.

Tento výlet byl pro žáky a žákyně 5. třídy ZŠ Košinova v Brně odměnou za účast a vynikající výsledek v soutěži „Celá třída odpovídá“, kterou připravila akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace.

Projekt je tematicky zaměřen na ochranu životního prostředí a tím samozřejmě i na ochranu vody. Cílem této akce je vzbudit zájem dětí i dospělých o toto téma a život okolo sebe. V praxi se zde propojuje učivo přírodovědy, vlastivědy, ale také matematiky a českého jazyka, neboť žáci a žákyně musí svoje odpovědi také srozumitelně formulovat.

Kromě odpovědí na otázky naši páťáci do soutěže zaslali také své výtvarné práce a báseň na dané téma. Prokázali velké znalosti i dovednosti a jejich odpovědi patřily mezi nejlepší.

Za ZŠ Košinova dětem 5. třídy gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Ilona Grulichová, třídní učitelka

63 queries in 1,137 seconds. From 44.200.194.255 --ID--: