Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 26. 11. 2019 se 1. třída dočkala pasování na čtenáře. Prvňáčci se velmi těšili a pro maminky vyrobili barevné kytičky, které podepsali psacím písmem máma.

Poté jsme se na chvíli přenesli do hodiny českého jazyka, prvňáčci slavnostně přednesli slib čtenáře a po zvládnutí všech připravených úkolů jsme přivítali rytíře Romana z Košinova.

Rytíř pasoval prvňáčky na čtenáře a ti dostali od paní ředitelky slabikář, záložku a diplom se svým jménem.

Děkujeme paní ředitelce a rytíři z Košinova.

Vítáme nové čtenáře!

76 queries in 1,066 seconds. From 3.235.228.219 --ID--: