Otevírání školní zahrady

Otevírání školní zahrady proběhne ve středu 3. 4. od 14 hodin jako jedna z aktivit školní družiny. Cílem akce je ukázat žákům aktivity, které je potřeba udělat na zahradě před začátkem jara.

Vede žáky k praktickým činnostem přibližujícím přírodě blízké aktivity, jejich průběh, důležitost pro člověka, vyvíjí u nich pozitivní vztah k přírodě a sobě samým.

Náplň akce:

  1. Příprava klíče k zahradě: Každý žák vyrobí drobný předmět z nejrůznějších materiálů, který pro něj představuje jaro. Společně jej pak připevní na veliký klíč, který jim umožní odemknout školní zahradu.
  2. Příprava masek pro víly a skřítky: Žáci si vyrobí jednoduché masky, které jim nebudou bránit v práci na zahradě, např. květinové věnce pro víly a klobouky pro skřítky. Pro pomoc s výrobou je možné oslovit např. vyučující výtvarné výchovy, kvůli vytvoření květin, nebo listů, ale žáci družiny si je spojí a připevní sami.

65 queries in 1,253 seconds. From 44.200.194.255 --ID--: