Ochránci planety

Dne 29. března 2023 se v rámci Podnikavých dnů uskutečnil projekt Ochránci planety, který připravili žáci a žákyně 7. třídy naší školy pro své spolužáky z 1. stupně. Cílem ochránců bylo zvýšit povědomí o environmentální tematice prostřednictvím netradiční akce – orientačního běhu, na jehož stanovištích žáci 4. a 5. třídy řešili environmentální šifry. Z příjemného dne v parku Lužánky si děti odnesly nejen spoustu sportovních a badatelských zážitků, ale také poznání, že zodpovědnost za zdraví naší planety máme ve svých rukou!

66 queries in 0,347 seconds. From 3.233.219.103 --ID--: