Mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. na Košinku zavítal Mikuláš s andělem a tlupou čertů. 😇

Zlobivci byli odneseni do pekla i přes několik pokusů o smlouvání. Cesta do pekla ovšem čekala i některé učitele. 😈 Pár tříd mikulášské návštěvě zarecitovalo básničky a zazpívalo a hodné děti byly Mikulášem pochváleny a dostaly sladkosti. 🍭🍬

81 queries in 1,079 seconds. From 3.236.138.35 --ID--: