Mikuláš na Košince

Letošní rok by se rozhodně neobešel bez Mikuláše. Ten k nám na školu znovu zavítal 5. prosince, doplněný skupinou čertů a andělů.

Navštěvovali třídu po třídě, kde si Mikuláš s anděly hledali hodné děti a čerti naopak ty zlobivé. Ačkoliv byli čerti opravdu hrůzostrašní, děti se na milou návštěvu velice těšili, a to jak na prvním stupni, tak i na tom druhém.

Několik dětí si připravilo krásné básničky, písničky a v 6. třídě dokonce i taneční kreaci. Všichni pak byli odměněni mikulášskou nadílkou v podobě bonbonů a perníčků.  

63 queries in 1,099 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: