Košinka je zase o něco modernější

Přestože prázdniny nejsou zrovna dlouhé, o těch letošních se nám podařilo připravit pro naše žáky několik zajímavých novinek. Zaměřili jsme se především na podporu praktických dovedností, kreativity a podnikavosti ve škole, rozvoj moderních technologií a v neposlední řadě také na relaxaci, která je pro zdárnou výuku nesmírně důležitá. 

Uvědomujeme si, že moderní technologie jsou budoucností našich žáků, vybudovali jsme proto zcela novou učebnu s názvem IT-laboratoř, kde se zaměříme na moderní výuku v oblasti informačních technologií a rozvíjení prostorového, kritického a informatického myšlení a technických dovedností. Žáci se postupně naučí v IT laboratoři modelovat 3D objekty v programu Fusion 360 a následně je připravit k výrobě prototypu na 3D tiskárnách, se kterými se naučí pracovat. Stáváme se tak jednou z mála základních škol v ČR, která 3D tiskárny vlastní. K zábavnější výuce programování žákům poslouží jednodeskový mini-počítač micro:bit s jednoduchým čtvercovým displejem z 25 LED diod. Kde pomocí blokového programování mohou plnit jednoduché aktivity a přivést tento mini-počítač svým kódem k životu. Navázali jsme také spolupráci s gymnáziem Mojmírák, díky kterému se k žákům dostanou zajímavé stavebnice LEGO Mindstorms. Stavebnice dává možnost vytvářet a ovládat vlastní robotické LEGO tvory, vozidla, stroje a další nejrůznější vynálezy.

Kdyby se i přesto někdo nestal nadšencem 3D-tisku, je pro něj připravena moderně vybavená cvičná kuchyňka pro volitelný předmět Vaření, nářadím vybavené dílny, keramická dílna a dokonce pec na sklo pro předmět Pracovní činnosti.

Relaxovat i učit se mohou žáci v nově vybudované čítárně s prostorem určeným pro relaxaci, čtení a také hry. Doufáme, že se nám podaří u žáků vzbudit lásku ke knihám a čtení a pevně věříme, že letošní školní rok bude pro naše žáky nový a příjemný.

66 queries in 1,057 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: