Informace o způsobu hodnocení na konci školního roku

Způsob hodnocení našich žáků bude vycházet z vyhlášky vydané MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se podle Vyhlášky nepoužijí.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška MŠMT ke klasifikaci ve 2. pololetí 2019/2020

Dne 27. 4. 2020 vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

62 queries in 1,046 seconds. From 44.200.194.255 --ID--: