Informace k pobytu dětí ve škole od 25. května do konce školního roku 2019/2020

Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, nadále pokračuje distanční vzdělávání. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Před vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) (obojí viz příloha)

 • Škola bude pro žáky otevřena od 8 – 16 hodin
 • Předběžná organizace vzdělávacích aktivit:
  Dopolední vzdělávací aktivity (určené pro žáky 1. – 5.tříd)
  – předběžně 8.00 – 12.00 hodin
  Odpolední zájmové aktivity (určené přednostně pro žáky 1. – 3.tříd a děti chodící do družiny)
  – předběžně do 16 hod.
  Detailní organizace vzdělávacích aktivit bude zpracována na základě vašich přihlášek.
 • V provozu bude školní jídelna.
 • Na celou dobu docházky do školy musí být žáci rozděleni do skupin maximálně po 15 žácích. Tyto skupiny se nemohou měnit.
  Abychom zajistili účast všech přihlášených žáků, návaznost dopolední a odpolední části, obědvání atd., ne všichni žáci budou mít svého třídního učitele.
  Rozdělení dětí do skupin můžeme udělat až na základě počtu přihlášených.
 • Ve všech společných prostorách školy se musí nosit roušky.
  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na její uložení. V průběhu pobytu ve třídě nemusí pedagogičtí pracovníci ani žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 m). Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Povinností rodičů je zajistit, že nepřijde do školy dítě, které jeví příznaky jakéhokoliv onemocnění (teplota, kašel, nachlazení atd.).

Pokud u některého žáka zjistíme příznaky onemocnění v průběhu jeho pobytu ve škole, ihned jej izolujeme od ostatních žáků a budeme vám volat, abyste si pro něj přijeli.

Žádáme vás proto, abyste v době pobytu vašeho dítěte ve škole byli dostupní na telefonu.


60 queries in 0,792 seconds. From 35.174.62.162 --ID--: