Důležitost primární prevence po znovuotevření škol – OSPRCH, z. s.

Jako odborníci z oblasti prevence rizikového chování myslíme na děti, učitele a školy. Uvažujeme nad tím, jak bude vypadat situace po znovuotevření škol. Předpokládáme výrazný střet různorodých přání, očekávání a potřeb dětí na straně jedné, učitelů a škol na straně druhé.

Co tedy bude důležité ve školách, pokud se děti vrátí z domácí izolace do škol ještě před ukončením školního roku? Zkontrolovat, co se děti naučily při domácím vzdělávání? Doplnit základní učivo a dopsat písemky? Zjistit, jak děti prožívaly tuto krizovou situaci?

Je nutné si uvědomit, že děti žijí v různých rodinných prostředích a mají různé, více či méně podpůrné, podmínky pro zvládání současné situace.

Některé děti mohou být rády, že jsou doma a nemusí do školy, užívají si přítomnost rodičů, hry i učení. Některé jsou možná celé dny jen samy, s počítačem a kamarády on-line na síti, s televizí či telefonem. Některé děti se dokonce musí hodně snažit, aby nebyly přítěží pro své rodiče. V neposlední řadě, jak se asi žije dětem, v jejichž rodinách je někdo infikovaný, kde se obávají o život, případně nemoc již způsobila ztrátu někoho blízkého?

Návrat do školy v této době je výrazně jiná situace než návrat po prázdninách. Domníváme se, že k dětem bude nutné přistupovat jako k lidem, kteří zažili krizi (absenci sociálních kontaktů a vztahů, samotu, jednostranné trávení času, odmítání, strach o život svého blízkého apod.).

Učitelé se musí připravit na to, že se jim výše uvedená témata budou objevovat ve výuce, budou rozptylovat pozornost žáků a způsobovat neklid.

Primární prevenci považujeme za jeden ze základních pilířů bezpečného zvládnutí obnovy klimatu škol po jejich znovuotevření. Jako odborníci z oblasti prevence, školství a rodinných vztahů výrazně doporučujeme zachování preventivních aktivit, a to alespoň ve formě:

  • třídnických hodin (popřípadě tzv. denních komunitních kruhů) – podpora vzájemného sdílení prožitého mezi dětmi, pomoc při obnově vztahů mezi žáky a mezi žáky a třídním učitelem.
  • preventivního programu – školy realizují dlouhodobým způsobem ve spolupráci s externími organizacemi. Pomohou při znovunastavení pravidel soužití třídy, podpoří vzájemné vztahy a zájem jeden o druhého, podpoří komunikaci tváří v tvář.

Tyto dvě aktivity považujeme za zásadní a podpůrné pro děti i jejich učitele, v obnovování procesu školní docházky, a pečující o obě strany ve velmi náročné situaci.

Touto formou chceme apelovat jednak na vedení škol v podpoře preventivních aktivit, ale také na hlavní finanční donátory, aby podpora dětí, učitelů, škol a organizací zabývajících se primární prevencí, zůstala zachována alespoň ve stávající míře.

Chceme poukázat na potřebu realizace aktivit směřujících k duševnímu zdraví, stejně jako jsou potřeba opatření, zajišťující zdraví fyzické. Hovoříme tím k vedení obcí, krajských úřadů a hlavních státních donátorů (MŠMT, RVKPP apod.).

Uvědomujeme si náročnost současné situace ve všech oblastech našich životů a právě proto vydáváme toto stanovisko, s myšlenkou na děti a jejich učitele.

PhDr. Lenka Skácelová, předsedkyně OSPRCH, z.s.

zpracovali: Bc. Miroslav Zavadil, ředitel Semiramis z.ú ; Mgr. Jitka Musilová členka OSPRCH, z.s.

60 queries in 1,281 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: