Dny otevřených dveří

👉 Dny otevřených dveří pořádáme 24. 1. 2024, 13. 3. 2024 a 20. 5. 2024. V tyto dny nás můžete navštívit od 8 do 12 h a od 13.30 do 15 h. 👩‍🏫 Budeme se na Vás těšit. 🙂

👉 Přijďte se seznámit s naší nabídkou vzdělávání a prohlédnout si prostory školy, které průběžně renovujeme. 🔧 Mimo jiné na Vás čekají naše nové učebny (IT laboratoř, polytechnická dílna a přípravná třída), třídy vybavené interaktivními tabulemi, zrenovovaná přírodovědná učebna nebo čítárna. 🤖💻🧪📚

👉 I v příštím školním roce otevíráme 1. třídu budoucnosti zaměřenou na projektovou a badatelskou výuku 🧐 a 6. třídu technickou s posílenou výukou techniky, robotiky, fyziky a matematiky. 😎

64 queries in 1,016 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: