Dětské odpoledne s hasiči

Dne 2. června 2023 jsme opět po roce uspořádali odpoledne s hasiči z Králova Pole pro naše žáky i veřejnost. Tento rok jsme si kladli za cíl propojit zábavu se zvýšením povědomí o důležitých tématech, jako jsou klimatické změny, voda v krajině a zranitelnost městského prostředí.

Po celé škole jsme rozmístili stanoviště, která byla spojena s těmito tématy. Na školní zahradě čekala na žáky tradiční sportovní stanoviště a různé opičí dráhy, které je nejen pobavily, ale také jim poskytly možnost lépe poznat přírodu. Přidali jsme také stanoviště s Legem, roboty a netradičními sporty, jako je discgolf nebo cornhole, u kterých byla mimo jiné popsána problematika klimatických změn a ochrany životního prostředí.

Součástí každého stanoviště byl banner, který upozorňoval na konkrétní problémy spojené s těmito tématy. Tím jsme chtěli dětem vizuálně přiblížit důležitost šetrného a ohleduplného chování v přírodě, vodních zdrojů a v městském prostředí. Tato interaktivní forma učení a zábavy měla za cíl aktivně zapojit děti a pomoci jim lépe porozumět komplexitě těchto problémů. Na závěr jsme uspořádali tombolu s cenami v podobě deskových her od Planety her. Věříme, že jsme svým programem splnili naše cíle a přispěli k propojení zábavy s rozšířením povědomí o klimatických změnách, vodě v krajině a zranitelnosti městského prostředí. Děkujeme všem účastníkům za jejich přítomnost a aktivní zapojení. Společně jsme vytvořili prostředí, ve kterém se děti mohly bavit, rozvíjet své schopnosti a zároveň se učit o důležitých tématech pro budoucnost naší planety.

66 queries in 1,163 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: