Beseda o včelách

Ve čtvrtek 30. 3. se první a druhá třída zúčastnily besedy na téma: Včely do Brna. Školu navštívila paní, která dětem vysvětlila, jak probíhá život včel a kdo všechno opyluje květy.

Žáci se dozvěděli o vývoji motýlů a dalšího drobného hmyzu, který se podílí na opylování květů. Hravou formou dětem představila vývoj motýla od malé housenky, přes kuklu až po dospělého motýla. Ukázala dětem všechny včely, které v úlech jsou. Vysvětlila, jak včely vyrábějí med a co všechno je potřeba pro včely udělat. Děti se seznámily s vývojem včel – od vajíček až po královnu. Společně si vymalovaly obrázky, které si pověsily ve třídě. Každá třída dostala zajímavé dárky, se kterými děti mohou ve třídě pracovat (pexeso, knihu a nálepky). Beseda se vydařila a těšíme se na další zajímavé informace z nadcházejících přednášek.

63 queries in 0,272 seconds. From 44.200.86.95 --ID--: