5.AB v Lužánkách

V pondělí 27. 5. jsme se třídou 5.A a 5.B navštívili SVČ Lužánky, kde měly děti hodinový výklad o zvířatech. Mohly si pohladit a vyfotografovat např. agamu, králíky, morčata, hady apod.

Děti byly velmi zvídavé a dozvěděly se mnoho nových informací o životě jednotlivých druhů zvířat, o způsobu jejich chovu, potravě, původu a rozmnožování.

66 queries in 1,087 seconds. From 44.220.44.148 --ID--: