5.AB v lanovém centru

Ve čtvrtek 13. 6. třídy 5.A a 5.B navštívily lanové centrum na Lesné. Nejdříve si děti zahrály hru na rozcvičení a rozhýbání těla. Poté všichni absolvovali nízké lanové překážky, které slouží k bezpečnému
nácviku lezeckých dovedností.

Následoval nácvik jištění na trenažéru a pak už všechny čekaly vysoké překážky, které vyžadovaly velkou odvahu. Někteří překonali strach a zkusili si skok na hrazdu. Všichni byli rádi, že překonali své hranice a akci si výborně užili.

66 queries in 0,368 seconds. From 44.200.86.95 --ID--: