5.AB v Dinoparku Vyškov

V pondělí 10. 6. jsme podnikli s 5.A a 5.B výlet vlakem do Vyškova. Už samotná jízda vlakem byla dobrodružství :-). Do ZOO
jsme se přesunuli pěšky a do Dinoparku jsme se svezli výletním Dinovláčkem.

Děti se nadšeně fotily u různých maket prehistorických ještěrů a skoro vykoupily stánek s upomínkovými předměty. Zážitkem
bylo i 3D kino s pohyblivou podlahou. Z Dinoparku jsme se opět přesunuli vláčkem do ZOO, kde děti mohly navštívit selský dvorek a pohladit si kůzlata, koníky i prasátka.
Počasí nám přálo, výlet se nám vydařil :-).

63 queries in 1,016 seconds. From 3.236.145.153 --ID--: