4. třída v lanovém centru

Ve čtvrtek 17. 6. navštívila 4. třída lanové centrum Proud. Nejdříve si děti zahrály hru na rozcvičení a rozhýbání těla.

Poté všichni absolvovali nízké lanové překážky, které slouží k bezpečnému nácviku lezeckých dovedností. Následoval nácvik jištění na trenažéru a pak už všechny čekaly vysoké překážky, které vyžadovaly skutečně velkou odvahu.

Všichni byli rádi, že překonali své hranice a akci si výborně užili.

96 queries in 1,408 seconds. From 18.204.48.69 --ID--: