1. třída budoucnosti

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme novou první třídu budoucnosti. Tato třída je speciálně zaměřená pro rozvoj informatického myšlení – posílena výuka robotiky, informatiky, logického myšlení a vedení žáků k podnikavosti. Třída budoucnosti je právě pro vašeho prvňáčka.

Na naší škole probíhá výuka s maximálním využitím moderních technologií. Výuka informatiky v tuto chvíli probíhá již od čtvrté třídy, poskytli jsme zázemí rozvoji robotiky, 3D-tisku, budujeme plně vybavenou polytechnickou laboratoř (3D-tisk, laserové gravírování, řezací ploter, multifunkční lis, lis na odznaky), nezapomínáme však ani na tradiční dílny nebo pec na keramiku či fusing. Pracujeme
s environmentálními tématy a propojujeme vše myšlenkou podnikavosti a připravenosti pro budoucí život. A od příštího školního roku plánujeme informatiku od 1. třídy.

64 queries in 0,979 seconds. From 35.174.62.162 --ID--: