Opatření Covid-19


Informace o režimu v systému PES 5


Vážení rodiče, milí žáci,
na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23.12.2020 došlo k vydání následujícího krizového opatření platné od 4.1. 2021 do 10.1.2021:


Zakazuje se osobní přítomnost žáků následujících tříd: 3. tř., 4. tř., 5.tř., 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Žáci přecházejí opět povinně na distanční výuku ve střídání režimu online hodiny, v Edookitu jsou označeny fialovou kamerou, kde je povinná přímá účast na těchto hodinách, a offline hodiny, kdy je zadávána práce prostřednictvím Edookitu, kterou je možno plnit v libovolnou dobu během dne, kdy je předmět vyučován, pokud není v zadání uvedeno jinak, např. projekt přesahující délku jedné hodiny, nebo týdenní plán prvního stupně. Pokud se od podzimní výuky vyskytly nějaké potíže, obraťte se, prosím, na třídní vyučující.   

Osobní přítomnost žáků následujících tříd: přípravní třída, 1.tř., 2. tř., 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

Žáci osobně přítomní na výuce pokračují v prezenční výuce dle dříve stanovených pravidel. Nutnost nošení roušky nebo jiné ochrany nosu a úst schválené dle normy. Dodržování pokynů o zvýšených hygienických nárocích, pravidel o pohybu v budově školy, organizačních pokynů stravování, nutného přezouvání, zákazu pohybu třetích osob, atd. 

Školní družina pro přípravnou třídu, první třídu a druhou třídu bude v provozu v odpoledním režimu, jak jste byli zvyklí, ranní družina bude pouze pro žáky 1. třídy, pro druhou třídu a přípravnou třídu ranní družina není možná, ale bude umožněn vstup žáků do budovy školy již od 7.30.  

Školní jídelna bude pro žáky přítomné prezenční výuce v provozu. 

Třídní schůzky mají proběhnout v termínu 11.1.2021, o jejich přesné podobě budete informováni v úterý 5.1.2020. Předběžně prosím počítejte s online podobou hovorových hodin, případně se můžete s vyučujícími spojit přes Edookit, popřípadě po předchozí domluvě telefonicky.  

TELEFONY PRO VYZVEDNUTÍ DĚTÍ Z DRUŽINY – NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT ZVONEK:

1. třída – 606 040 204

2. třída – 606 040 206

Přípravná třída – 606 040 211

Provozní doba:  6.45 – 8.00 hod a 11.40 – 16.00 hod

Mezi 14 – 15 hodinou nelze vyzvedávat z družiny z důvodu strukturovaného programu.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Připomínám, aby zítra měli žáci s sebou roušky, přezuvky a teplou mikinu, kterou si budou moci obléct v průběhu větrání tříd, postup je také popsán v tabulce. Jelikož se ve třídách zřizovaných dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona u nás nejedná o skupiny vzdělávané jedním pedagogem v počtu šesti žáků, jsou povinné roušky i pro žáky těchto tříd po celou dobu výuky.

S přáním klidného a šťastného vstupu do nového roku 2021

Mgr. Martina Nakládalová

81 queries in 2,090 seconds. From 3.239.40.250 --ID--: