Opatření Covid-19

Organizace zahájení školní docházky od 12 .4. 2021


Vážení rodiče,


od 12.4.2021 je rozhodnutím Vlády zahájena rotační prezenční výuka pro 1. stupeň a prezenční výuka bez rotací pro přípravnou třídu a třídy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona. Výuka bude i nadále probíhat za zpřísněných hygienických podmínek. Žáci jsou povinni mít chirurgickou roušku, je možné i použití respirátoru třídy FFP2/KN 95/ FFP3 bez výdechového ventilu.

Nově je ve školách zavedeno samotestování neinvazivními antigenními testy. V příloze zasílám letáčky od MŠMT, návod na práci s testem Singclean, který bude v naší škole dle informací MŠMT používán. Na instruktážní video testování se můžete podívat zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Žákům přípravné třídy, první, druhé a třetí třídy mohou se samotestováním v testovací místnosti pomoci rodiče. Žákům s pozitivním testem nebude umožněno ve škole zůstat a budou muset budovu opustit, zákonný zástupce, nebo osoba pověřená musí žáka vyzvednout v co nejkratším časovém intervalu, žák může mít také potvrzení, že v případě pozitivního testu může odejít ze školy sám a zákonný zástupce za něj přebírá plnou odpovědnost. V případě, že s testováním Vašich dětí nesouhlasíte, bude jim absence omluvena jako v případě nemoci. Učivo bude uvedeno v Edookitu, takže domácí vzdělávání nebude problém, on-line hodiny těmto žákům poskytovány nebudou. Testováni nemusí být žáci, kteří byli před méně než 90 dny pozitivně testování na Covid 19, datum pozitivního testování je třeba doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře.


Prezenční výuka bude v týdnu od 12.4. do 16.4. pro: přípravnou třídu, 1. třídu, 5. třídu, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B. V týdnu od 19.4. do 23.4. bude prezenční výuka pro: přípravnou třídu, 2. třídu, 3. třídu, 4. třídu, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B. V dalších týdnech se budou rotace opakovat dle stejného schématu. 


Distanční výuka pokračuje po celou dobu pro třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. V týdnu 12.4. až 16.4. budou mít navíc distanční výuku třídy 2., 3. a 4. V týdnu od 19.4. do 23.4. budou mít distanční výuku také 1. třída a 5. třída. 


Přihlašte si prosím co nejdříve obědy na dny, kdy mají Vaše děti prezenční výuku a kdy máte o obědy zájem. Žákům na distanční výuce nebudou z technických důvodu a možností školní jídelny obědy vydávány. 

Režim družiny je z důvodu zákazu prolínání skupin omezen. Ranní družina bude poskytována od 6:45 pro žáky 1. třídy v týdnu od 12.4. a 2. třídy v týdnu od 19.4. Pro přípravnou třídu ranní družina poskytována není, žáci mohou přijít do školy v 7:30. Odpolední družina bude do 16:00 pro žáky přípravné třídy, 1. třídy a 2. třídy.  Omlouváme se za komplikace spojené s omezeními. 

TELEFONY PRO VYZVEDNUTÍ DĚTÍ Z DRUŽINY – NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT ZVONEK:

1. třída – 606 040 204

2. třída – 606 040 206

Přípravná třída – 606 040 211

Provozní doba:  6.45 – 8.00 hod a 11.40 – 16.00 hod

Mezi 14 – 15 hodinou nelze vyzvedávat z družiny z důvodu strukturovaného programu.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Připomínám, aby zítra měli žáci s sebou roušky, přezuvky a teplou mikinu, kterou si budou moci obléct v průběhu větrání tříd, postup je také popsán v tabulce. Jelikož se ve třídách zřizovaných dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona u nás nejedná o skupiny vzdělávané jedním pedagogem v počtu šesti žáků, jsou povinné roušky i pro žáky těchto tříd po celou dobu výuky.

S přáním hezkého dne

Mgr. Martina Nakládalová

86 queries in 0,402 seconds. From 100.24.122.117 --ID--: