Opatření Covid-19

Organizace zahájení školní docházky od 17. 5. 2021


Vážení rodiče,

od 17. 5. 2021 je rozhodnutím Vlády je zrušena rotační výuka pro první stupeň a nastupují všechny třídy prvního stupně prezenčně taktéž přípravná třída a třídy zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona. Výuka bude i nadále probíhat za zpřísněných hygienických podmínek. Žáci jsou povinni mít chirurgickou roušku, je možné i použití respirátoru třídy FFP2/KN 95/ FFP3 bez výdechového ventilu.

Dále je povinné testování a nošení roušek. Testování probíhá pouze jednou týdně formou antigenního testu a to v pondělí, při testování již není nutná asistence rodiče, děti jsou velmi šikovné a testování zvládnou samy. Pokud máte pochybnosti, můžete dítěti pomoci. Z technických důvodu však již nemůžeme provozovat testovací místnosti a test bude proveden ve vestibulu školy.

Žákům s pozitivním testem nebude umožněno ve škole zůstat a budou muset budovu opustit, zákonný zástupce, nebo osoba pověřená musí žáka vyzvednout v co nejkratším časovém intervalu, žák může mít také potvrzení, že v případě pozitivního testu může odejít ze školy sám a zákonný zástupce za něj přebírá plnou odpovědnost. V případě, že s testováním Vašich dětí nesouhlasíte, bude jim absence omluvena jako v případě nemoci. Učivo bude uvedeno v Edookitu, takže domácí vzdělávání nebude problém, on-line hodiny těmto žákům poskytovány nebudou. Testováni nemusí být žáci, kteří byli před méně než 90 dny pozitivně testování na Covid 19, datum pozitivního testování je třeba doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře.

Pro druhý stupeň třídy A je rotační výuka zrušena od 24. 5. 2021, tyto se testují prozatím 2x týdně.

Přihlašte si prosím co nejdříve obědy na dny, kdy mají Vaše děti prezenční výuku a kdy máte o obědy zájem. Žákům na distanční výuce nebudou z technických důvodu a možností školní jídelny obědy vydávány. 

Režim družiny je opět v provozu od 6.30 a odpolední do 16.30.

TELEFONY PRO VYZVEDNUTÍ DĚTÍ Z DRUŽINY – NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT ZVONEK:

1. třída – 606 040 204

2. třída – 606 040 204

Přípravná třída – 606 040 211

Provozní doba:  6.30 – 8.00 hod a 11.40 – 16.30 hod

Mezi 13.30 – 14.30 nelze vyzvedávat z družiny z důvodu strukturovaného programu a pobytu venku mimo areál školy.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Připomínám, aby zítra měli žáci s sebou roušky, přezuvky a teplou mikinu, kterou si budou moci obléct v průběhu větrání tříd, postup je také popsán v tabulce. Jelikož se ve třídách zřizovaných dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona u nás nejedná o skupiny vzdělávané jedním pedagogem v počtu šesti žáků, jsou povinné roušky i pro žáky těchto tříd po celou dobu výuky.

S přáním hezkého dne

Mgr. Martina Nakládalová

137 queries in 0,730 seconds. From 3.236.218.88 --ID--: